ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletรู้จัก Sun Store
bulletร้านสะดวกซื้อ Sun Store
bulletTHAI MINIMART
bulletกระดานถามตอบ
dot
การลงทุนกับ Sun-Store
dot
bullet6 ขั้นตอนการให้บริการ
bulletVDO ผลงาน ของ Sun Store
dot

dot
dot
dot
bullet3 คัมภีร์บริหารร้านมินิมาร์ท
bulletสั่งซื้อ คู่มือบริหารร้านมินิมาร์ท
dot
dot
bulletชั้นวางสินค้า
bulletตู้แช่มินิมาร์ท
bulletเคาน์เตอร์แคชเชียร์
bulletโปรแกรมบริหารร้านค้าปลีก
bulletเครื่องกดน้ำหวาน
bulletเครื่องจ่ายน้ำแข็ง
bulletตู้ POP CORN
bulletแผ่นพลาสติกใส่ป้ายราคา
bulletงานออกแบบร้าน 3 D
bulletป้ายกล่องไฟไวนิล
bulletตระแกรงโชว์ขนม
bulletเครื่องย่างไส้กอก
bulletรถเข็นซุปเปอรืมาร์เก็ต
bulletเครื่องพิมพ์ป้ายบาร์โค้ด
bulletScanner
dot
ข่าวสาร และบทความ
dot
bulletผลงานในรอบปี 2562 บางส่วน
bulletSun - Store ช่วยเหลือสังคม
bulletนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม บูธ Sun - Store
bulletX 5 Shop อยุธยา
bulletRJ Mart อาคารรัจนาการ สาทรใต้ เปิดแล้ว
bulletMAGAKO เวียงจันทร์ สปป.ลาว
bulletหนูไข่ มินิมาร์ท บางจาก นครพนม
bulletสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ SHELL สตูล
bulletSuper Shell ปัตตานี
bulletI - Mart วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC
bulletBTI SUPERMARKET สปป.ลาว
bulletKPT Mart PT สิงห์บุรี
bulletไพน์แอ๊ปเปิ้ล มินิมาร์ท Esso ประจวบคีรีขันธ์
bulletSUN STORE สุรินทร์
bulletSUPER สมุทรสงคราม
bulletParintron Express อุดรธานี
bulletRJ MART กรุงเทพฯ
bulletสี่มุมเมือง มินิมาร์ท กรุงเทพฯ
bulletTHE VALUE สะวันเขต สปป.ลาว
bulletสันติสุขซุปเปอร์สโตร์ หาดใหญ่
bulletASTV Shop หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
bulletS MART สุราษฎ์ธานี
bullet9 Minimart เพชรบูรณ์
bulletHappy Mart อาคาร Happy Place Condo
bulletHAPPY MART PT ปทุมธานี
bulletS&C MART กรุงเทพฯ
bulletMANIVONE สปป.ลาว
bulletTOP 10 เวียงจันทร์ สปป.ลาว
bullet236 Shop
bulletSUN SHINE นครราชสีมา
bullet8 MINIMART ตรัง
bulletMAPLE MART เลย
bulletTIPPLE A ปทุมธานี
bulletส่องแสง มินิมาร์ท หนองบัวลำพู
bulletSIAM BRAND MINIMART สุราษฎ์ธานี
bulletD&D MART บึงกาฬ
bulletJP MART สุราษฎร์ธานี
bulletMIXI MART สุราษฎร์ธานี
bulletGRAPE MART นครศรีธรรมราช
bulletMIXIMUN PLUS นครปฐม
bulletOOP's ปตท NGV กรุงเทพฯ
bulletC-YOU สุรินทร์


 

 

 

 การปฏิบัติหน้าที่สำหรับพนักงานประจำสาขา

นักงานที่กระตือรือร้น และมีประสิทธิภาพ ทุกคนทราบดีว่าการทำงานในสาขา SUNSTORE  แม้จะเป็นงานที่หนัก มีกฎระเบียบมากมาย แต่ก็เป็นงานที่น่าภูมิใจ กฎระเบียบต่างๆ ที่ร่างขึ้น ล้วนแล้วแต่เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศแห่งการบริการของ SUNSTORE อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ทราบ และเป็นการทบทวนวิธี และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน จึงได้รวบรวมกฎระเบียบขึ้นดังมีรายละเอียดต่อไปนี้:-

เวลาทำงาน

                ผู้จัดการร้านจะเป็นคนวางตารางการทำงานทั้งหมด และจะติดให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  1  สัปดาห์ ขอความร่วมมือพนักงานทุกคน ให้มาถึงที่ทำงานอย่างน้อยที่สุด 15 นาที ก่อนเวลาปฏิบัติงาน และออกจากร้านหลังจากหมดเวลาทำงานแล้วอย่างน้อย 15 นาที ช่วงเวลาที่เหลื่อมกันนี้เป็นการเตรียมพร้อมในการทำงาน หรือเรียนรู้งานและรับมอบหมายงานเป็นการเฉพาะ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผลัด

เวลาปฏิบัติงานและการลา

 

การปฏิบัติงานของร้าน  SUNSTORE  จะแบ่งออกเป็น 3 กะๆ ละ 8 ชั่วโมง

 

                                ผลัดที่ 1                  06.30                       -                               15.30 .

                                ผลัดที่ 2                  13.30                       -                               22.30 .

                                ผลัดที่ 3                  22.00                       -                               07.00 .

 

ข้อปฏิบัติทั่วๆ ไป

                ใบลงเวลา

·   พนักงานประจำร้าน ผู้จัดการร้านจะเป็นผู้กำหนดวันทำงานและวันหยุดของพนักงาน โดยกำหนดให้พนักงานทำงาน 6 วัน และมีวันหยุด 1 วัน

·    กรณีที่มีวันหยุดประเพณี ถ้าพนักงานมาทำงานจะได้รับค่าทำงานในวันหยุด

·   กรณีวันหยุดประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ จะต้องให้พนักงานหยุดชดเชยในวันถัดไป หากพนักงานมาทำงานจะได้รับค่าทำงานในวันหยุด

·    พนักงาน PART TIME ผู้จัดการร้านกำหนดให้แน่นอนว่าจะให้พนักงานทำงานวันละกี่ชั่วโมง (4,6,8) และระบุให้ชัดเจนหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้เขียนหมายเหตุลงในบัตรลงเวลา

              หนังสือแจ้งการลงโทษพนักงาน

ขั้นตอนการลงโทษพนักงาน ให้ถือปฏิบัติตาม “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน” หัวข้อวินัยและการลงโทษทางวินัย

 

            การทำงานล่วงเวลา

ผู้จัดการร้านต้องให้พนักงานกรอกแบบฟอร์ม และขออนุญาตตามขั้นตอนก่อนพนักงานทำงานล่วงเวลา และมาทำงานในวันหยุด

          การประเมินผล

ผู้จัดการร้านต้องประเมินผลพนักงานเมื่อทำงานครบ 30 วัน และ 90 วัน และทุกครั้งที่ประเมินผล จะต้องเรียกพนักงานมาคุย และชี้แจงให้ฟังแต่ละหัวข้อ และให้พนักงานเซ็นรับทราบผลการประเมิน

 

          การลาออก

เมื่อพนักงานมีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นพนักงาน ด้วยเหตุผลใดก็ตาม การแจ้งลาออกจากบริษัท ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อให้บริษัทได้มีระยะเวลาพิจารณาเหตุผลการลาออก

2. เพื่อให้บริษัทมีระยะเวลาในการเตรียมพนักงานใหม่เข้าทดแทนได้ทัน

3. เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและบริษัทฯ

4.เพื่อให้การจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนอื่นๆ ถูกต้องครบถ้วน เมื่อพนักงานยื่นใบลาออกล่วงหน้าแล้วผู้บังคับบัญชา จะเป็นผู้พิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไ

   ในกรณีการยื่นใบลาที่ไม่ถึง 30 วัน การพิจารณาอนุมัติให้ขึ้นกับการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา หากเห็นควรอนุมัติก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชายังมิได้อนุมัติการลาออก แต่พนักงานไม่มาปฏิบัติงานติดต่อกัน 3 วัน ทำงานขึ้นไป บริษัทจะถือเป็นการเลิกจ้างและไล่ออกเพราะปฏิบัติผิดระเบียบงานบริษัทได้

ความประพฤติและการแต่งกาย

1.   ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง พนักงานทุกคนต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อย โดยสวมเครื่องแบบที่บริษัทกำหนดไว้ คือเสื้อเครื่องแบบของบริษัท/กางเกงสีเข้ม/รองเท้า-ถุงเท้าดำ ติดป้ายชื่อให้ครบถ้วน

2.   ห้ามพนักงานสวมรองเท้าแตะในระหว่างปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

3.   พนักงานผู้ชายห้ามไว้ผมยาว ไว้หนวดเครา ส่วนพนักงานผู้หญิงที่ผมยาว ควรรวบหรือเกล้าให้เรียบร้อย และพนักงานหญิงควรแต่งหน้าเล็กน้อยไม่เข้ม หรือปล่อยให้ซีดจนเกินไป และพนักงานทุกคนต้องไม่ไว้เล็บยาว

4.   ในกรณีเงินสดหรือสินค้าขาดหรือเกินไปจากสาขา ผู้จัดการสาขามีสิทธิสอบถาม และหาข้อเท็จจริงจากพนักงา

          การใช้โทรศัพท์

1.  พนักงานไม่มีสิทธิใช้โทรศัพท์โทรภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้จัดการสาขา หรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเท่านั้น

2.  พนักงานมีสิทธิใช้โทรศัพท์ในธุรกิจของร้าน และในกรณีเหตุจำเป็นเท่านั้น โดยต้องให้กระชับไม่ยึดเยื้อ

3.  การรับโทรศัพท์จะต้องเป็นไปอย่างสุภาพ ตัวอย่างเช่น “สวัสดีครับ/ค่ะ SUNSTORE สาขาครับ/ค่ะ

4. การบริการลูกค้าเป็นหัวใจของการดำเนินการทางธุรกิจของ SUNSTORE หากมีโทรศัพท์เข้ามาระหว่างบริการลูกค้าอยู่ ให้บอกกับผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาให้ถือสายรอสักครู่

บุคคลภายนอก

1. ร้านจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาทำงานในร้านโดยพละการ ทั้งนี้ แม้ว่าไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างก็ตาม

2. ร้านจะไม่อนุญาตให้มีการจ้างแรงงานเด็กมาทำงานอย่างไม่ถูกกฎหมาย แม้ว่า จะเล็กน้อยก็ตาม

3.ทุกคนที่ทำงานในร้านจะต้องได้รับการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

              ข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานในการซื้อสินค้าในร้าน

· พนักงานทุกคนจะต้องบันทึกรายการซื้อสินค้าทุกรายการ ไม่ว่าจะเพื่อการใช้ในร้าน หรือเพื่อนำกลับบ้านก็ตาม

· การซื้อสินค้า พนักงานจะต้องซื้อด้วยเงินสดทุกครั้งตามราคาเต็มที่ระบุไว้

· เมื่อชำระเงินกับแคชเชียร์แล้ว ให้ลงรายการในแบบฟอร์มใบบันทึกการขายสินค้าให้พนักงานโดยระบุรายการสินค้า ราคาจำนวนเงินทั้งสิ้น พร้อมทั้งเย็บใบเสร็จรับเงินแนบในใบใบบันทึกการขายสินค้าให้พนักงานโดยลงนามพนักงานที่ซื้อสินค้า และแคชเชียร์ในใบบันทึกนั้น ด้วย

·  ผู้จัดการร้านจะต้องตรวจรายงานการขายสินค้าใน ใบบันทึกการขายสินค้าให้พนักงาน ทุกวัน เพื่อตรวจสอบระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผู้จัดการร้านจะลงนามการตรวจสอบกำกับทุกครั้ง

 

          การให้ข่าวสาร

                ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ใดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ  SUNSTORE  แก่ผู้สื่อข่าวทุกประเภท การให้ข่าวจะกระทำอย่างเป็นทางการโดยผ่านทางผู้บริหารระดับสูงของ  SUNSTORE  เท่านั้น

 

 ชอบผลงานของเราฝากกด Like กด แชร์ เพืjอเป็นแรงใจในการเขียนบทความmที่มีประโยชน์ต่อกิจการของท่านด้วยครับ

 
 
 
ขอบคุณครับ
 
Sun - Store
 
 
 
 
 
#SunStore #ระบบPOSบริหารร้าน #แฟรนไชส์ #ค้าปลีก #ค้าส่ง #ร้านสะดวกซื้อ #มินิมาร์ท #ซุปเปอร์มาร์เก็ต #ห้างสรรพสินค้า #ชั้นวางสินค้า #เคาน์เตอร์แคชเชียร์ #อุปกรณ์มินิมาร์ท
 Blog

การให้บรการ ณ จุดแคชเชียร์
การจัดเรียงสินค้า
การเตรียมตัวก่อนเข้าทำงาน
สินค้าหมดอายุ สินค้าชำรุด
วัตถุประสังค์ในการบริหารการจัดการร้านCopyright © 2010 All Rights Reserved.